MENI

10. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

23.6.2016. 11.00 сала 2/II

Дневни ред:  1. Верификација записника са 9. сједнице Комисије,
  2. Интервјуи са кандидатима за директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције,
  3. Текућа питања.

Напомена: Сједница Комисије је затворена за јавност.