MENI

37. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

30.1.2017. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnikâ 35. i 36. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) Žalba broj: 05/2-50-17-195-9/16 od 10.8.2016. i Dopuna Izvješća Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2768/16 od 21.12.2016.,
  b) Žalba broj: 05/2-50-17-1981/16 od 20.7.2016. i Izvješće Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2429/16 od 14.12.2016.,
  c) Žalba broj: 05/2-50-17-195-10/16 od 18.8.2016. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3004/16 od 25.10.2016.,
  d) Žalba broj: 05/2-50-17-2272/16 od 25.8.2016. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3005/16 od 17.11.2016.,
  e) Žalba broj: 05/2-50-17-2447/16 od 20.9.2016. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3336/16 od 14.12.2016.,
  f) Žalba broj: 05/2-50-17-2680/16 od 6.10.2016. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3637/16 od 27.12.2016.,
  g) Žalba broj: 05/2-50-17-2682/16 od 19.10.2016. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3798/16 od 23.12.2016.,
  h) Žalba broj: 05/2-50-17-3236/16 od 14.11.2016. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4234/16 od 28.12.2016.;
 1. Razmatranje Zahtjeva Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4812/16 od 5.1.2017. (broj PSBiH: 05/2-50-17-101/17 od 11.1.2017.), za očitovanje Odbora za žalbe građana u vezi s prijavom građanina S.D.;
 2. Razmatranje Zahtjeva Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-93/17 od 5.1.2017. (broj PSBiH: 05/2-50-17-102/17 od 11.1.2017.), za očitovanje Odbora za žalbe građana u vezi s prijavom protiv policijskog službenika M.S.;
 3. Razmatranje Prijedloga izvješća o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2016. godinu;
 4. Razmatranje Prijedloga plana rada Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2017. godinu;
 5. Tekuća pitanja:
  a) Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1987/16 od 6.12.2016., u vezi s provođenjem zaključka s 34. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet S.S., broj: 05/2-50-17-2434/16,
  b) Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2113/16 od 6.12.2016., u vezi s provođenjem zaključka s 34. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet T.P., broj: 05/2-50-17-2447/16.

 

 

NAPOMENA: sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.