MENI

37. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

30.1.2017. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 35. и 36. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-195-9/16, од 10. 08.2016, и допуна Извјештаја Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-2768/16, од 21.12.2016,
  b) жалба број: 05/2-50-17-1981/16, од 20. 07.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-2429/16, од 14.12.2016,
  c) жалба број: 05/2-50-17-195-10/16, од 18. 08.2016,и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3004/16, од 25.10.2016,
  d) жалба број: 05/2-50-17-2272/16, од 25. 08.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3005/16, од 17.11.2016,
  e) жалба број: 05/2-50-17-2447/16, од 20. 09.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3336/16, од 14.12.2016,
  f) жалба број: 05/2-50-17-2680/16, од 06.10.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3637/16, од 27.12.2016,
  g) жалба број: 05/2-50-17-2682/16, од 19.10.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3798/16, од 23.12.2016,
  h) жалба број: 05/2-50-17-3236/16, од 14.11.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-4234/16, од 28.12.2016;
 1. Разматрање захтјева Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-4812/16, од 05. 01.2017. (број ПСБиХ: 05/2-50-17-101/17, од 11. 01.2017), за изјашњење Одбора за жалбе грађана у вези сапријавом грађанина С.Д.;
 2. Разматрање захтјева Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-93/17, од 05. 01.2017. (број ПСБиХ: 05/2-50-17-102/17, од 11. 01.2017), за изјашњење Одбора за жалбе грађана у вези сапријавом против полицијског службеника М.С.;
 3. Разматрање Приједлога извјештаја о раду Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2016. годину;
 4. Разматрање Приједлога плана рада Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2017. годину;
 5. Текућа питања.
  a) Информације Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1987/16, од 06.12.2016, у вези са извршењем закључка са 34. сједнице Одбора за жалбе грађана који се односи на предмет С.С., број: 05/2-50-17-2434/16;
  b) Информације Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-2113/16, од 06.12.2016, у вези са извршењем закључка са 34. сједнице Одбора за жалбе грађана који се односи на предмет Т.П., број: 05/2-50-17-2447/16.НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.