MENI

14. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

11.5.2017 13:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 13. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Tekuća pitanja.