MENI

14. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

11.5.2017. 13:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 13. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Tekuća pitanja.