MENI

14. сједница Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

11.5.2017. 13.00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 13. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Приједлога измјена и допуна Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  3. Разматрање Приједлога измјена и допуна Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  4. Текућа питања.