MENI

43. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

21.7.2017. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-990/17 od 12.4.2017., i Izvješća Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-631-7/17 od 15.6.2017.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) Žalba broj: 05/2-50-17-3153/16, od 15.12.2016., i Dopuna izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4508/16, od 2.6.2017.,
  b) Žalba broj: 05/2-50-17-656/17 od 6.3.2017. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-839/17 od 29.5.2017.,
  c) Žalba broj: 05/2-50-17-781/17 od 21.3.2017. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1003/17 od 7.6.2017.,
  d) Žalba broj: 05/2-50-17-818/17 od 23.3.2017. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1021/17 od 5.6.2017.,
  e) Žalba broj: 05/2-50-17-966/17 od 10.4.2017. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1291/17 od 19.6.2017.,
  f) Žalba broj: 05/2-50-17-975/17 od 11.4.2017. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1124/17 od 19.6.2017.,
  g) Žalba broj: 05/2-50-17-1083/17 od 25.4.2017. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1440/17 od 22.6.2017.,
  h) Žalba broj: 05/2-50-17-1167/17 od 4.5.2017. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1552/17 od 14.6.2017.,
  i) Žalba broj: 05/2-50-17-1345/17 od 25.5.2017. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1180/17 od 13.6.2017.;
 4. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3167/16 od 20. 6. 2017., u vezi s provođenjem zaključka s 38. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet Š. K., broj: 05/2-50-17-2433/16;
 5. Tekuća pitanja.

 

NAPOMENA: sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.