MENI

43. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

21.7.2017. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 42. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалбе на рад полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 05/2-50-17-990/17 од 12. 04.2017, и Извјештаја Дирекције о спроведеном интерном поступку, број: 20-02/1-07-6-631-7/17, од 15. 06.2017. године;
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-3153/16,од 15.12.2016, и Допуна извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-4508/16 од 02. 06.2017. године,
  b) жалба број: 05/2-50-17-656/17,од 06. 03.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-839/17,од 29. 05.2017,
  c) жалба број: 05/2-50-17-781/17, од 21. 03.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1003/17, од 07. 06.2017,
  d) жалба број: 05/2-50-17-818/17, од 23. 03.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1021/17, од 05. 06.2017,
  e) жалба број: 05/2-50-17-966/17, од 10. 04.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1291/17, од 19. 06.2017,
  f) жалба број: 05/2-50-17-975/17, од 11. 04.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1124/17, од 19. 06.2017,
  g) жалба број: 05/2-50-17-1083/17, од 25. 04.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1440/17, од 22. 06.2017,
  h) жалба број: 05/2-50-17-1167/17, од 04. 05.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1552/17, од 14. 06.2017,
  i) жалба број: 05/2-50-17-1345/17, од 25. 05.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1180/17, од 13. 06.2017,
 4. Информација Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3167/16, од 20. 06.2017, у вези са извршењем закључка са 38. сједнице Одбора за жалбе грађана који се односи на предмет Ш.К., број: 05/2-50-17-2433/16;
 5. Текућа питања.

 

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.