MENI

44. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

31.8.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 43. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-989/17, od 12.4.2017., i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-630-8/17, od 4.7.2017.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-818/17, od 23.3.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1021/17, od 5.6.2017.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-297/17, od 27.1.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-323/17, od 12.7.2017.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1034/17, od 18.4.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1351/17, od 6.7.2017.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1070/17, od 21.4.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1415/17, od 10.7.2017.,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1190/17, od 9.5.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1626/17, od 17.7.2017.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1282/17, od 19.5.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1696/17, od 12.7.2017.;
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1315/17, od 15.5.2017.(puetm e-maila), i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1762/17, od 19.7.2017.;
 4. Tekuća pitanja.

 

 

 NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.