MENI

44. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

31.8.2017. 17.00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 43. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалбе на рад полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 05/2-50-17-989/17 од 12. 04.2017, и Извјештаја Дирекције о спроведеном интерном поступку, број: 20-02/1-07-6-630-8/17 од 04. 07.2017. године;
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-818/17, од 23. 03.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1021/17, од 05. 06.2017,
  b) жалба број: 05/2-50-17-297/17, од 27. 01.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-323/17, од 12. 07.2017,
  c) жалба број: 05/2-50-17-1034/17, од 18. 04.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1351/17, од  06. 07.2017,
  d) жалба број: 05/2-50-17-1070/17, од 21. 04.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1415/17, од 10. 07.2017,
  e) жалба број: 05/2-50-17-1190/17, од 09. 05.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1626/17, од 17. 07.2017,
  f) жалба број: 05/2-50-17-1282/17, од 19. 05.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1696/17, од 12. 07.2017,
  g) жалба број: 05/2-50-17-1315/17, од 15. 05.2017.(пуетм e-maila), и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1762/17, од 19. 07.2017;
 4. Текућа питања.

 

 

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.