MENI

29. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

18.4.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje poslaničkog pitanja poslanice u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Maje Gasal Vražalica upućenog Nezavisnoj komisiji, broj: 01-50-1-15-60/18 od 10.4.208. godine;
  3. Tekuća pitanja
          a) Plan aktivnosti za maj 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE