MENI

31. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

5.6.2018 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica broj: 05/6-50-17-1627/18 od 23.5.2018. godine;
  3. Informacija o posjeti Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za juli 2018. godine

NAPOMENA: Sjednica Komisije će se održati u prostorijama Kazneno popravnog zavoda Zenica, Sarajevska 36, Zenica.

ODRŽANE SJEDNICE