MENI

31. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

5.6.2018. 17:00 Oстало

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 30. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање представке затвореника Казнено-поправног завода Зеница број: 05/6-50-17-1627/18 од 23.5.2018. године;
  3. Информација о посјети Казнено-поправном заводу Зеница;
  4. Текућа питања
    а) План активности за јули 2018. године

 

НАПОМЕНА: Сједница Комисије ће се одржати у просторијама Казнено поправног завода Зеница, Сарајевска 36,                                 Зеница.

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ