MENI

31. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

5.6.2018. 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica broj: 05/6-50-17-1627/18 od 23.5.2018. godine; 
  3. Informacija o posjetu Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za srpanj 2018. godine

NAPOMENA: Sjednica Povjerenstva će se održati u prostorijama Kazneno popravnog zavoda Zenica, Sarajevska 36, Zenica.

ODRŽANE SJEDNICE