MENI

32. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

12.7.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o najavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
  3. Razmatranje Molbe broj: 05/6-50-17-1513/18 od 28.6.2018. godine;
  4. Razmatranje dopisa Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-08-04-1-4309-40/18 od 25. 6.2018. godine, a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 2.7.2018. godine broj: 05/6-50-19-1520/18;
  5. Tekuća pitanja
        a) Plan aktivnosti za august 2018. godine.

ODRŽANE SJEDNICE