MENI

32. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

12.7.2018. 17.00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 31. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о најављеној посјети Казнено-поправном заводу Зеница;
  3. Разматрање Молбе број: 05/6-50-17-1513/18 од 28.6.2018. године;
  4. Разматрање дописа Државне агенције за истраге и заштиту, број: 16-08-04-1-4309-40/18 од 25. 6.2018. године, а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 2.7.2018. године број: 05/6-50-19-1520/18;
  5. Текућа питања
         а) План активности за аугуст 2018. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ