MENI

32. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

12.7.2018. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvješća o najavljenom posjetu Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
  3. Razmatranje Molbe broj: 05/6-50-17-1513/18 od 28.6.2018. godine;
  4. Razmatranje dopisa Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-08-04-1-4309-40/18 od 25. 6.2018. godine, a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 2.7.2018. godine broj: 05/6-50-19-1520/18;
  5. Tekuća pitanja
         a) Plan aktivnosti za kolovoz 2018. godine.

 

ODRŽANE SJEDNICE