MENI

34. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

24.9.2018 18:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 33. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Informacija sa sastanka člana Nezavisne komisije sa specijalnim savjetnikom zajedničkog UN programa za HIV/AIDS ( UNAIDS);
  3. Informacija o učešću članova Nezavisne komisije u TAIEX misiji stručne procjene u oblasti zatvorskog sistema i prevencije zlostavljanja u Bosni i Hercegovini;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za oktobar 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE