MENI

35. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

25.10.2018 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Kazneno popravnom zavodu Banja Luka;
  3. Dopis Kazneno popravnog zavoda Zenica broj: 01-12-9351/18 od 8.10.2018. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 15.10.2018. godine, broj: 05-6-50-13-27-33-4/18;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za novembar 2018. godine

              

NAPOMENA: Sjednica će se održati u prostorijama Kazneno popravnog zavoda Banja Luka, Blagoja Parovića 139 B, Banja Luka

ODRŽANE SJEDNICE