MENI

38. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

31.1.2019 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Nacrta Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2018. godinu;
  3. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisne komisije za 2019. godinu;
  4. Razmatranje predstavke-prigovora zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-13-27-37-6/18 od 26.12.2018.godine;
  5. Tekuća pitanja

            a) Plan aktivnosti za februar 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE