MENI

48. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

14.11.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Nacrta Izvještaja o najavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Doboj;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Kazneno-popravnom zavodu Sarajevo, Odjeljenje Igman;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za decembar 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE