MENI

74. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

28.2.2020. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 73. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-1940/19 od 8. 11. 2019., i Izvješća Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-4-2119-4/19 od 27. 1. 2020.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) Žalba broj: 05/2-50-17-1508/19 od 21. 8 .2019. i Izvješće Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7330/19 od 9. 1. 2020.,
  b) Žalba broj: 05/2-50-17-1580/19 od 5. 9. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7913/19 od 27. 1. 2020.,
  c) Žalba broj: 05/2-50-17-1863/19 od 24. 10. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9928/19 od 22. 1. 2020.,
  d) Žalba broj: 05/2-50-17-1886/19 od 30. 10. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10093/19 od 28. 1. 2020.,
  e) Žalba broj: 05/2-50-17-1939/19 od 8. 11. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10431/19 od 5. 2. 2020.,
  f) Žalba broj: 05/2-50-17-1950/19 od 11. 11. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-10166/19 od 31. 1. 2020.,
  g) Žalba broj: 05/2-50-17-1951/19 od 11. 11. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10301/19 od 20. 1. 2020.,
  h) Žalba broj: 05/2-50-17-1991/19 od 14. 11. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10444/19 od 10. 12. 2019.,
  i) Žalba broj: 05/2-50-17-2028/19 od 22. 11. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10855/19 od 6. 2. 2020.,
  j) Žalba broj: 05/2-50-17-2042/19 od 27. 11. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11051/19 od 16. 1. 2020.,
  k)  Žalba broj: 05/2-50-17-2258/19 od 25. 12. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11771/19 od 14. 1. 2020.,
  l) Žalba broj: 05/2-50-17-1663/19 od 19. 9. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7354/19 od 9. 12. 2019.,
  m) --Žalba broj: 05/2-50-17-1631/19 od 13. 9. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8157/19 od 6. 12. 2019.;
 4. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-5960/19 od 3. 1. 2020., o okončanju stegovnog postupka u predmetu povodom žalbe Ž. B., broj: 05/2-50-17-1203/19 od 1. 7. 2019. (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-72,4/19od 9. 12. 2019.);
 5. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4491/19 od 5. 2. 2020., o okončanju stegovnog postupka u predmetu povodom žalbe M. K., broj: 05/2-50-17-977/19 od 13. 5. 2019. (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-71,3/19od 20. 11. 2019.;
 6. Tekuća pitanja.

 

  

NAPOMENA: sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.