MENI

76. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

28.4.2020. Ostalo

Dnevni red:

 1. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1580/19 od 5.9.2019. i Dopuna izvještaja Granične policije BiH o  provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7913/19 od 25.3.2020;[1]
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1990/19 od 14.11.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-10613/19 od 7. 4. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2193/19 od 19.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11640/19 od 21.2.2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2219/19 od 23.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11639/19 od 5.3.2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2260/19 od 25.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12107/19 od 20.3.2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2272/19, od 30.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11841/19 od 16. 3. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2277/19 od 30.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12014/19 od 3.3.2020.
 1. Tekuća pitanja.

[1] Na 74. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH odgodio je izjašnjenje o Izvješću Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7913/19 od 27. 1. 2019, po žalbi broj: 05/2-50-17-1580/19 od 5. 9. 2019, te zatražio dopunu Izvješća prema datim uputstvima. 

 

 NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.