MENI

76. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

28.4.2020. Oстало

Дневни ред:

 1. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-1580/19 од 5.9.2019. и Допуна извјештаја Граничне полиције БиХ о  проведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-7913/19 од 25.3.2020;[1]
  b) жалба број: 05/2-50-17-1990/19 од 14.11.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о проведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-10613/19 од 7. 4. 2020,
  c) жалба број: 05/2-50-17-2193/19 од 19.12.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11640/19 од 21.2.2020,Ž
  d) жалба број: 05/2-50-17-2219/19 од 23.12.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11639/19 од 5.3.2020,
  e) жалба број: 05/2-50-17-2260/19 од 25.12.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-12107/19 од 20.3.2020,
  f) жалба број: 05/2-50-17-2272/19, од 30.12.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11841/19 од 16. 3. 2020,
  g) жалба број: 05/2-50-17-2277/19 од 30.12.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-12014/19 од 3.3.2020.
 1. Текућа питања.

 [1] На 74. сједници Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ одгодио је изјашњење о Извјештају Граничне полиције БиХ о проведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-7913/19 од 27. 1. 2019, по жалби број: 05/2-50-17-1580/19 од 5. 9. 2019, те затражио допуну Извјештаја према датим упутствима.

 

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.