MENI

60. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

11.1.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 59. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Nacrta Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2020. godinu;
  3. Razmatranje Predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-2232/20 od 18.11.2020. godine i broj: 05/6-50-17-2232-2/20 od 30.11.2020. godine;
  4. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za februar 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE