MENI

60. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

11.1.2021. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 59. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Nacrta Izvješća o radu Neovisnog povjerenstva za 2020. godinu;
  3. Razmatranje Predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-2232/20 od 18.11.2020. godine i broj: 05/6-50-17-2232-2/20 od 30.11.2020. godine;
  4. Informacija o posjetu članova Neovisnog povjerenstva Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za veljača 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE