MENI

60. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

11.1.2021. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 59. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Нацрта Извјештаја о раду Независне комисије за 2020. годину;
  3. Разматрање Представке затвореника Казнено-поправног завода Зеница, број: 05/6-50-17-2232/20 од 18.11.2020. године и број: 05/6-50-17-2232-2/20 од 30.11.2020. године;
  4. Информација о посјети чланова Независне комисије Заводу за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ;
  5. Текућа питања
    a) План активности за фебруар 2021. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ