MENI

Чланови Колегијума Представничког дома

Сазив 2000 - 2002.

Радом Дома руководи Колегијум који чине предсједавајући, те први и други замјеник предсједавајућег Дома. У складу са Уставом БиХ, чланови Колегијума се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Представничког дома, Колегијум је задужен за: остваривање права и дужности посланика која су у вези са обављањем њихове дужности те израду предлога критеријума којима се регулишу права и обавезе посланика на професионалном раду, затим сарадњу са Домом народа, укључујући одржавање пленарне сједнице оба дома на свој или на захтјев Колегијума Дома народа, те за одржавање заједничких сједница колегијума, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и друге послове.

Чланови Колегијума Представничког дома у сазиву 2000 - 2002.

 • Ime Prezime

  Сеад Авдић

  предсједавајући Представничког дома у периоду од 29.12.2000. до 28.8.2001.

 • Ime Prezime

  Жељко Мирјанић

  предсједавајући Представничког дома у периоду од 29.8.2001. до 28.4.2002.

 • Ime Prezime

  Мариофил Љубић

  предсједавајући Представничког дома у периоду од 29.4.2002. до окончања мандатаНапомена: У складу са Уставом Босне и Херцеговине, чланови Колегијума се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.