MENI

37. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

30.1.2017 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 35. i 36. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-195-9/16, od 10.8.2016., i dopuna Izvještaja Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2768/16, od 21.12.2016.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1981/16, od 20.7.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2429/16, od 14.12.2016.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-195-10/16, od 18.8.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3004/16, od 25.10.2016.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2272/16, od 25.8.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3005/16, od 17.11.2016.,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2447/16, od 20.9.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3336/16, od 14.12.2016.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2680/16, od 6.10.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3637/16, od 27.12.2016.,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2682/16, od 19.10.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3798/16, od 23.12.2016.,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-3236/16, od 14.11.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4234/16, od 28.12.2016.,
 1. Razmatranje zahtjeva Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4812/16, od 5.1.2017. (broj PSBiH: 05/2-50-17-101/17, od 11.1.2017.), za očitovanje Odbora za žalbe građana u vezi s prijavom građanina S.D.;
 2. Razmatranje zahtjeva Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-93/17, od 5.1.2017. (broj PSBiH: 05/2-50-17-102/17, od 11.1.2017.), za očitovanje Odbora za žalbe građana u vezi s prijavom protiv policijskog službenika M.S.;
 3. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2016. godinu;
 4. Razmatranje Prijedloga plana rada Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2017. godinu;
 5. Tekuća pitanja.
  a) Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1987/16, od 6.12.2016., u vezi sa izvršenjem zaključka s 34. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet S.S., broj: 05/2-50-17-2434/16;
  b) Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2113/16, od 6.12.2016., u vezi sa izvršenjem zaključka s 34. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet T.P., broj: 05/2-50-17-2447/16.

 

  

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.