MENI

71. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

20.11.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 70. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-977/19 od 13. 5. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenim internim postupcima, broj: 17-07-34-7-4491/19 od 3. 10. 2019,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1140/19 od 14. 6. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5567/19 od 9. 9. 2019,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1201/19 od 1. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5939/19 od 2. 10. 2019,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1259/19 od 10. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6296/19 od 9. 9. 2019;
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1261/19 od 10. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-4-3020-11/19 od 9. 9. 2019,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1297/19 od 18. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6576/19 od 2. 10. 2019,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1317/19 od 23. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6591/19 od 17. 10. 2019,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1319/19 od 23. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6679/19 od 9. 9. 2019,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1509/19 od 21. 8. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-6228/19 od 3. 10. 2019,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1510/19 od 21. 8. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7144/19 od 23. 9. 2019,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1514/19 od 21. 8. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6897/19 od 29. 10. 2019,
 3. Razmatranje Izvještaja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-7301-1/19 od 2. 10. 2019, u vezi s anonimnom žalbom broj: 05/2-50-17-1536/19,
 4. Razmatranje Informacije Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-02-07-4-999-4/19 od 12. 9. 2019, u vezi s anonimnom žalbom broj: 05/2-50-17-1074/19,
 5. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-5830/18 od 30.10.2019, o provedenom disciplinskom postupku u predmetu po žalbi M.S. broj: 05/2-50-17-1534/18 od 4.11.2019 (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-13-28-58,3/18 od 17. 10. 2019),
 6. Razmatranje Informacije Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o izricanju disciplinske sankcije, broj: 20-02-07-4-999-6/19 od 31. 10. 2019, u vezi s predmetom po žalbi F.N. broj: 05/2-50-17-1074/19,
 7. Tekuća pitanja.

 

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.