MENI

71. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

20.11.2019. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 70. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-977/19 од 13. 05. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеним интерним поступцима, број: 17-07-34-7-4491/19 од 03. 10. 2019,
  b) жалба број: 05/2-50-17-1140/19 од 14. 06. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-5567/19 од 09. 09. 2019,
  c) жалба број: 05/2-50-17-1201/19 од 01. 07. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-5939/19 од 02. 10. 2019,
  d) жалба број: 05/2-50-17-1259/19 од 10. 07. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-6296/19 од 09. 09. 2019;
  e) жалба број: 05/2-50-17-1261/19 од 10. 07. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-4-3020-11/19 од 09. 09. 2019,
  f) жалба број: 05/2-50-17-1297/19 од 18. 07. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-6576/19 од 02. 10. 2019,
  g) жалба број: 05/2-50-17-1317/19 од 23. 07. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-6591/19 од 17. 10. 2019,
  h) жалба број: 05/2-50-17-1319/19 од 23. 07. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-6679/19 од 09. 09. 2019,
  i) жалба број: 05/2-50-17-1509/19 од 21. 08. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-6228/19 од 03. 10. 2019,
  j) жалба број: 05/2-50-17-1510/19 од 21. 08. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-7144/19 од 23. 09. 2019,
  k) жалба број: 05/2-50-17-1514/19 од 21.0 8. 2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-6897/19 од 29. 10. 2019;
 3. Разматрање Извјештаја Државне агенције за истраге и заштиту о спроведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-7301-1/19 од 2. 10. 2019, у вези с анонимном жалбом број: 05/2-50-17-1536/19;
 4. Разматрање Информације Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 20-02-07-4-999-4/19 од 12. 09. 2019, у вези с анонимном жалбом број: 05/2-50-17-1074/19 ;
 5. Разматрање Информације Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-5830/18 од 30.10.2019, о спроведеном дисциплинском поступку у предмету по жалби М.С. број: 05/2-50-17-1534/18 од 04.11.2019 (Закључак Одбора број: 05/2-50-13-28-58,3/18 од 17.10.2019);
 6. Разматрање Информације Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ о изрицању дисциплинске санкције, број: 20-02-07-4-999-6/19 од 31.10.2019, у вези с предметом по жалби Ф.Н. број: 05/2-50-17-1074/19 ;
 7. Текућа питања.

   

 

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.