MENI

73. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

28.1.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 72. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1161/19 od 20. 6. 2019. i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5059-2/19 od 16. 8. 2019;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1340/19 od 30. 7. 2019. (dopuna žalbe od 21.8.2019, dopuna žalbe od 4.11.2019) i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5936-11/19 od 16. 12. 2019;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1777/19 od 8. 10. 2019. i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-7178-2/19 od 10. 12. 2019;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-896/19 od 26.4.2019. i Dopuna izvještaja Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3992/19 od 30.12.2019;[1]
  b) žalba broj: 05/2-50-17-809/19 od 15.4.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3668/19 od 8.7.2019;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1256/19 od 10.7.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-5997/19 od 28. 11. 2019;
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1318/19 od 23.7.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-6559/19 od 17.12.2019,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1579/19 od 5.9.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7953/19 od 29.11.2019,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1605/19, od 9.9.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8008/19 od 2.12.2019,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1664/19 od 19.9.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-4-3020-15/19 od 2.12.2019,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1806/19, od 14.10.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9376/19 od 30.12.2019,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1887/19 od 30.10.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10106/19 od 2.12.2019,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-2078/19 od 3.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10881/19 od 17.12.2019.
 4. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu;
 5. Razmatranje Prijedloga plana rada Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu;
 6. Tekuća pitanja.

[1] Na 68. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH u okviru tačke 3d) usvojenog dnevnog reda odgodio je izjašnjenje o Izvještaju Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3992/19 od 17. 7. 2019, po žalbi broj: 05/2-50-17-896/19 od 26. 4. 2019, te zatražio dopunu Izvještaja prema datim uputstvima.

NAPOMENA: sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.