MENI

73. сједница Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

28.1.2020. 17.00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 72. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту:
  a) жалба број: 05/2-50-17-1161/19 од 20. 06. 2019. и ОбавјештењеДржавне агенције за истраге и заштиту о спроведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-5059-2/19 од 16. 08. 2019,
  b) жалба број: 05/2-50-17-1340/19 од 30. 07. 2019. (допуна жалбе од 21. 08.2019; допуна жалбе од 04.11.2019) и Обавјештење Државне агенције за истраге и заштиту о спроведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-5936-11/19 од 16. 12. 2019;
  c) жалба број: 05/2-50-17-1777/19 од 08. 10. 2019. и Обавјештења Државне агенције за истраге и заштиту о спроведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-7178-2/19 од 10. 12. 2019;
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-896/19 од 26. 04.2019. и Допуна Извјештаја Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3992/19 од 30.12.2019,[1]
  b) жалба број: 05/2-50-17-809/19 од 15. 04.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3668/19 од 08. 07.2019,
  c) жалба број: 05/2-50-17-1256/19 од 10. 07.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-5997/19 од 28. 11. 2019,
  d) жалба број: 05/2-50-17-1318/19 од 23. 07.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-6559/19 од 17.12.2019,
  e) жалба број: 05/2-50-17-1579/19 од 05. 09.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-7953/19 од 29.11.2019,
  f) жалба број: 05/2-50-17-1605/19 од 09. 09.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8008/19 од 02.12.2019,
  g) жалба број: 05/2-50-17-1664/19 од 19. 09.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-4-3020-15/19 од 02.12.2019,
  h) жалба број: 05/2-50-17-1806/19 од 14.10.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9376/19 од 30.12.2019,
  i) жалба број: 05/2-50-17-1887/19 од 30.10.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10106/19 од 02.12.2019,
  j) жалба број: 05/2-50-17-2078/19 од 03.12.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10881/19 од 17.12.2019;
 4. Разматрање Приједлога извјештаја о раду Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2019. годину;
 5. Разматрање Приједлога плана рада Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ за 2020. годину
 6. Tекућа питања.

[1]На 68. сједници Одбор за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ у оквиру тачке 3д) усвојеног дневног реда одгодио је изјашњење о Извјештају Граничне полиције БиХ о обављеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3992/19 од 17. 07. 2019, по жалби број: 05/2-50-17-896/19 од 26. 04. 2019, те затражио допуну Извјештаја према датим упутама.

 НАПОМЕНА: cједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.