MENI

73. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

28.1.2020. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 72. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) Žalba broj: 05/2-50-17-1161/19 od 20. 6. 2019. i Obavijesti Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5059-2/19 od 16. 8. 2019.,
  b) Žalba broj: 05/2-50-17-1340/19 od 30. 7. 2019. (dopuna žalbe od 21. 8. 2019., dopuna žalbe od 4. 11. 2019.) i Obavijest Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5936-11/19 od 16. 12. 2019.,
  c) Žalba broj: 05/2-50-17-1777/19 od 8. 10. 2019. i Obavijesti Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-7178-2/19 od 10. 12. 2019.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) Žalba broj: 05/2-50-17-896/19 od 26. 4. 2019. i Dopuna Izvješća Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3992/19 od 30. 12. 2019.,[1]
  b) Žalba broj: 05/2-50-17-809/19 od 15. 4. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3668/19 od 8. 7. 2019.,
  c) Žalba broj: 05/2-50-17-1256/19 od 10. 7. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-5997/19 od 28. 11. 2019.,
  d) Žalba broj: 05/2-50-17-1318/19 od 23. 7. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-6559/19 od 17. 12. 2019.,
  e) Žalba broj: 05/2-50-17-1579/19 od 5. 9. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7953/19 od 29. 11. 2019.,
  f) Žalba broj: 05/2-50-17-1605/19 od 9. 9. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8008/19 od 2. 12. 2019.,
  g) Žalba broj: 05/2-50-17-1664/19 od 19. 9. 2019., i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-4-3020-15/19 od 2. 12. 2019.,
  h) Žalba broj: 05/2-50-17-1806/19 od 14. 10. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9376/19 od 30. 12. 2019.,
  i) Žalba broj: 05/2-50-17-1887/19 od 30. 10. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10106/19 od 2. 12. 2019.,
  j) Žalba broj: 05/2-50-17-2078/19 od 3. 12. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10881/19 od 17. 12. 2019.;
 4. Razmatranje Prijedloga izvješća o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu;
 5. Razmatranje Prijedloga plana rada Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu;
 6. Tekuća pitanja.

[1] Na 68. sjednici Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH je pod točkom 3.d) usvojenog dnevnog reda odgodio izjašnjenje o Izvješću Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3992/19 od 17. 7. 2019., povodom žalbe broj: 05/2-50-17-896/19 od 26. 4. 2019., te je zatražio dopunu izvješća prema danim uputama.

NAPOMENA: sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.