MENI

74. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

28.2.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 73. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-1940/19 od 8.11.2019. i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-4-2119-4/19 od 27. 1. 2020,
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1508/19 od 21.8.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7330/19 od 9. 1. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1580/19 od 5.9.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7913/19 od 27. 1. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1863/19 od 24.10.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9928/19 od 22.1.2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1886/19 od 30.10.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10093/19 od 28.1.2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1939/19 od 8.11.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10431/19 od 5.2.2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1950/19, od 11.11.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-10166/19 od 31. 1. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1951/19 od 11.11.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10301/19 od 20.1.2020,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1991/19, od 14.11.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10444/19 od 10.12.2019,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-2028/19 od 22.11.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10855/19 od 6.2.2020
  j) žalba broj: 05/2-50-17-2042/19 od 27.11.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11051/19 od 16.1.2020,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-2258/19 od 25.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11771/19 od 14.1.2020,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-1663/19 od 19.9.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7354/19 od 9.12.2019,
  m) žalba broj: 05/2-50-17-1631/19 od 13.9.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8157/19 od 6.12.2019.
 4. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-5960/19 od 3.1.2020, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi Ž.B. broj: 05/2-50-17-1203/19 od 1.7.2019. (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-72,4/19od 9. 12. 2019),
 5. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4491/19 od 5.2.2020, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi M.K. broj: 05/2-50-17-977/19 od 13.5.2019. (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-71,3/19od 20. 11. 2019),
 6. Tekuća pitanja. 

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.