MENI

Komisija za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

 

Nadležnosti

Komisija za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma razmatra pitanja:

  • ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, zagarantiranih Ustavom i zakonodavstvom BiH, od državnih tijela, javnih institucija i organizacija koje obavljaju javna ovlaštenja, u slučajevima koje iznese Ombudsmen, građani i entiteti, te će o tome izvještavati Dom;
  • državljanstva;
  • imigracije, izbjeglica i azila;
  • implementacije aneksa 6. i 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir;
  • razvoja i problema u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjera za njihovu efikasniju zaštitu. Komisija neće razmatrati pitanja koja su u toku rješavanja na sudovima i druge sporove, osim ako se radi o neprihvatljivom kašnjenju u postupku ili evidentnoj zloupotrebi vlasti i samovolji na koju ukaže Ombudsmen;
  • prijedloga dostavljenih od građana, uz obavještavanje podnosioca o ishodu;
  • peticija u vezi s povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnosioca i Dom o usvojenim odlukama;
  • saradnje s Komisijom za ljudska prava (predviđenom Aneksom 6.) i Komisijom za raseljena lica i izbjeglice (predviđenom Aneksom 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir), kao i komisijama za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila.

Sjednice