MENI

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH

PREDSJEDNICA:

Tatjana Klječanin Martić

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDNICE:

Obralija, Enes

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDNICE:

Jozić, Mato

ČLANOVI: Begić, Adisa
Džambas, Nikola
Kuravica, Ljubomir
Mehić-Jusufbašić, Ilma
Miletić, Mate
Vladimir Jurišić
KONTAKT

 

Nadležnosti


Na osnovu Ustava BiH i Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH („Službeni glasnik“, broj 36/08), Parlamentarna skupština BiH je, na 62. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23.01.2014., i 36. sjednici Doma naroda, održanoj 12.03.2014., na prijedlog Ad hoc zajedničke komisije za provođenje procedure imenovanja, imenovala članove Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj:20/14 od 17.3.2014.godine). 
Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje djeluje na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći i ne podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili bilo kojeg naroda u BiH. Nezavisni odbor nadležan je za: provođenje procedure odabira kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH, objavljivanje konkursa i razmatranje prijava kandidata, odabir i dostavljanje ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata za rukovodioce i imena najviše pet kandidata za zamjenike rukovodilaca policijskih tijela BiH, kao i razmatranje pritužbi na rad rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH. Nezavisni odbor o pritužbama obavještava ministra sigurnosti BiH i Vijeće ministara BiH, inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH, predlaže smjenu rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH, za čiji je izbor nadležan, ako su počinili krivično djelo, odnosno ako počine tešku povredu službene dužnosti, osim za krivična djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja.
Nezavisni odbor ima devet članova koji se biraju među predstavnicima pravosudnih institucija, penzionisanih policijskih službenika, penzionisanih i aktivnih državnih službenika, te istaknutih stručnjaka iz drugih oblasti javnog života, iz oblasti prava, kriminalističkih nauka i policijskih poslova. Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Nezavisnog odbora imenuje i razrješava Parlamentarna skupština BiH. Članovi Nezavisnog odbora imenuju se na mandat od četiri godine.

Pregled razrješenja/imenovanja:

Žiko Krunić -  razrješen na 40. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 29. decembra 2016. godine i 26. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 1. februara  2017. godine – Odluka o razrješenju dužnosti člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH - Sl. glasnik BiH 8/17

Miroslav Škorić – razrješen na 43. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 23. marta 2017. godine i 26. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 1. februara 2017. godine -  Odluka razrješenju dužnosti člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH - Sl. glasnik BiH 23/17

Tatjana Klječanin – Martić – imenovana na 48. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 14. juna i 5. jula 2017. godine i 31. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 19. jula 2017. godine – Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH - Sl. glasnik BiH 53/17

Vladimir Jurišić – imenovan na 49. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 5. jula 2017. godine i 31. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 19. jula 2017. godine - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH - Sl. glasnik BiH 53/17.

Sjednice
Ostale aktivnosti