MENI

Уставноправна комисија Представничког дома

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Џаферовић, Шефик
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Калабић, Драго
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Рагуж, Мартин
ЧЛАНОВИ: Ајановић, Екрем
Гењац, Халид
Хускић, Адем
Јукић, Велимир
Новаковић, Момчило
Продановић, Лазар
КОНТАКТ

 

Надлежности


Уставноправна комисија прати спровођење Устава БиХ; разматра питања значајна за уставни поредак Босне и Херцеговине и даје иницијативу за амандмане на Устав БиХ; испитује и доставља Дому мишљења о приједлозима амандмана на Устав БиХ; спроводи јавну расправу о приједлозима амандмана на Устав БиХ или о приједлозима закона, те обавјештава Дом о резултатима јавне расправе; разматра приједлоге закона које Дом треба да усвоји, у вези са њиховом усклађеношћу са Уставом БиХ и правним системом Босне и Херцеговине, као и у вези са правном обрадом, те Дому подноси извјештај са мишљењем и приједлозима, те правно-техничким исправкама очигледних грешака у тексту; разматра питања законодавне методологије и друга питања значајна за усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји; доставља мишљења Уставном суду БиХ; учествује у припремању програма рада из области законодавне активности Дома; утврђује, заједно са одговарајућом комисијом Дома народа, приједлог званичне верзије пречишћеног текста закона и других прописа, када и ако их за то овласте оба дома ПСБиХ; разматра приједлоге за одузимање имунитета и у вези с тим предлаже одговарајуће одлуке Дому.

Комисија разматра питања која се односе на: правни систем; изборни систем; Савјет министара БиХ; државне празнике; грб, заставу и државну химну Босне и Херцеговине, печат Босне и Херцеговине; државну администрацију; спровођење међународног и домаћег кривичног законодавства; те друга питања из надлежности Дома која нису у надлежности других комисија.

Сједнице
Остале активности