MENI

Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH

PREDSJEDNIK:

Vuković, Vjekoslav

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Dautbašić, Bakir

DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

Radić, Borislav

ČLANOVI: Marinčić, Tihomir
Martinović, Aleksandra
Stjepanović, Negosava
Šut, Semir
KONTAKT

 

Nadležnosti


Temeljem Ustava BiH i Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 36/08) Parlamentarna skupština BiH je na 62. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 23. 1. 2014., i na 36. sjednici Doma naroda, održanoj 12. 3. 2014, na prijedlog Ad hoc zajedničkog povjerenstva za provođenje procedure imenovanja, imenovala članove Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:20/14 od 17.3.2014.godine). 
Odbor za žalbe građana neovisno je tijelo Parlamentarne skupštine BiH i djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije, udruge ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. Odbor ima sedam članova koji su predstavnici bh. konstitutivnih naroda, a biraju se između uglednih građana koji nisu zaposleni u policijskim tijelima.
Odbor za žalbe građana nadležan je za: zaprimanje, evidentiranje, procjenu i prosljeđivanje žalbi na postupanje policijskih službenika BiH, kao i njihovo upućivanje nadležnim policijskim tijelima; praćenje faze u kojoj se predmet nalazi; iniciranje odgovarajućeg postupka protiv podnositelja žalbe u slučaju lažne ili tendenciozne žalbe; vođenje evidencija i baza podataka o žalbama građana protiv policijskih službenika BiH, rezultatima istrage i drugim elementima na temelju kojih je pokrenut stegovni ili kazneni postupak, kao i davanje svih informacija podnositelju žalbe vezanih uz njegovu žalbu.
Predsjednika, zamjenike predsjednika i članove Odbora za žalbe građana imenuje i razrješuje Parlamentarna skupština BiH, a njihov mandat traje četiri godine. Odbor o svome radu obavještava Parlamentarnu skupštinu BiH.

POGLEDAJTE LETAK O ODBORU

Sjednice